MxA Slovakia s. r. o.

Technickú a emisnú kontrolu vykonávame na oboch prevádzkach. 

Na prevádzke Poltár vykonávame aj kontrolu originality.

Pobočka

BRATISLAVA

 0909 11 18 18

Pobočka

POLTÁR

 0909 177 000