Kontakt

Sídlo spoločnosti:

Mxa Slovakia s.r.o.
Námestie SNP 16 
Banská Bystrica 974 01 

IČO: 44 820 577
DIČ: 2022842734
IČ DPH: SK2022842734

Zapísané v OR Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka c: 16671/S